Bl-55 מפגש היאנג Hé Yang 合陽

שם

he 合 – להתחבר, להיפגש.

yang 陽– המשלים של היין.

הנקודה ממוקמת מתחת לנקודת הים (he) של הערוץ היכן ששני הענפים הראשים מתחברים.

מיקום

על הקו המחבר בין Bl-40 ל- Bl-57, 2 צון אינפריורית ל- Bl-40 או 6 צון סופריורית ל- Bl-57, בין שני ראשי השריר של ה- gastrocnemius.

עזרה במיקום הנקודה

קודם תאתרו את  Bl-57, Bl-55 נמצאת ב- ¼ מהמרחק בין Bl-57 ל- Bl-40.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

  • מפסיקה דימום מהרחם ומטפלת בכאב של הגינטאליה.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • דימומים מהרחם.
  • כאבים באזור הגינטאליה.

צירופים

דימום מהרחם: Bl-55, Ki-8.