Bl-53 ממבראנת שלפוחית השתן Bāo Huāng 胞肓

שם

bao 胞 – שלפוחית שתן, רחם.

huang 肓 – ממבראנה.

פירוש השם

התלת מחמם מעל צ'י לכיוון מעלה לאזור ה- Gaohuang (אזור שבין הלב לסרעפת) וכיוון מטה לאזור ה- baohuang (אזור שלפוחית השתן והרחם). שם הנקודה משקף את היכולת שלה לווסת את ירידת ה- הצ'י לאזור שלפוחית השתן והרחם. הנקודה ממוקמת באותו הגובה של נקודת ה- shu של שלפוחית השתן.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של S2. מקבילה ל-   Bl-28.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

  • מווסתת את המחמם התחתון ומיטיבה עם מתן שתן.
  • מיטיבה עם האזור הלומברי, משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

מקבילה לנקודת ה- shu של שלפוחית התשן

הנקודה נמצאת באותו הגובה של Bl-28 נקודות ה- Shu של שלפוחית השתן ויש לה יכולת לווסת מתן שתן.

כאב גב לומבארי

נקודה חשובה לטיפול בכאב של האזור הלומברי ביחד עם Bl-54 ו- Gb-30.

אינדיקציות

  • קשיים במתן שתן, טפטוף של השתן.
  • בצקות.
  • כאב ונוקשות של הגב התחתון, סייטיקה.
  • רעשים בבטן, נפיחות של הבטן.
  • כאבי מחזור.