Bl-52 חדר הרצון Zhì Shì 志室

שם

zhi 志 – רצון, אמביציה.

shi 室 – חדר.

שם הנקודה מתייחסת לקשר שלה ל- zhi אשר מאוחסן בכליות וקשור לתמצית, רצון, מטרה, תכלית, אמביציה והשראה.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של L2. מקבילה ל-   Bl-23.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו השלוה צון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לפגוע בכליות.

תפקודים

  • מחזקת את הכליות ומיטיבה עם התמציות.
  • מחזקת את האזור הלומברי.

הערות

מקבילה לנקודת ה- Shu של הכליות

על פי ה- Su Wen פרק 61 נקודות שנמצאות 3 צון מנקודות ה- Shu של איברי ה- Zang יכולות לנקז אש מ- 5 איברי ה- Zang והן מבצעות את אותן פעולות של נקודות ה- Shu.

הנקודה יכולה לחזק את הצ'י והיאנג של הכליות והיא יכולה לחזק את התפקוד המיני במיוחד בשליטה על פליטת זרע לכן היא בשימוש באימפוטנציה, פליטה מוקדמת, והפרשת זרע.

היא יכולה לחזק את הצ'י של הכליות ולווסת מתן שתן ומשתמשים בנקודה לקשיים במתן שתן, טפטוף של השתן ובצקות.

כאב גב תחתון

משתמשים בנקודה לכאב בשרירים של הגב התחתון על רקע של חולשה של הכליות או חסימה של הערוץ.

הפרעות של ה- Zhì

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בהפרעות של ה- Zhì  והפרעות אמוציונאליות הקשורות עם הכליות חוסר בכוח רצון ודיכאון.

אינדיקציות

  • קרי לילה, אימפוטנציה, אי פוריות, דלקת בפרוסטטה.
  • קשיים במתן שתן, ניפריטיס.
  • אנמיה.
  • בצקות.
  • דיכאון.
  • נפיחות של הבטן, שלשולים.
  • כאב גב תחתון.