Bl-51 שער הממבראנות Huāng Mén 肓門

שם

huang 肓 – אזור שמעל לסרעפת, ממברנה.

men 門  – שער, דלת.

פירוש השם

התלת מחמם מווסתת את עליית  הצ'י לכיוון מעלה לאזור ה- gaohuang (אזור שבין הלב לסרעפת) ואת ירידת הצ'י לכיוון מטה לאזור ה- baohuang (אזור שלפוחית השתן והרחם). שם הנקודה משקף את היכולת שלה לווסת את עליית ה- הצ'י לאזור שמתחת לסרעפת. הנקודה ממוקמת באותו הגובה של נקודת ה- shu של התלת מחמם.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של L1. מקבילה ל-   Bl-22.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו השלוש צון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לפגוע בכליות.

תפקודים

מפזרת סטגנציה ומיטיבה עם השדיים.

הערות

דואגת לזרימה חלקה של צ'י התלת מחמם לאזור שמתחת ללב (go huang).

אינדיקציות

  • תחושת מתיחות מתחת לסרעפת.
  • גודש או דלקת בשד, גושיים בשד.
  • כאב באפיגסטרום, כאב בטן.