Bl-48 קו מנחה היאנג Yáng Gāng 陽綱

שם

yang 陽 – המשלים של היין.

gang 綱 – קו מנחה, עקרון, חוט ראשי ברשת דייגים.

פירוש השם

הנקודה מקבילה לנקודת ה- shu של כיס המרה על כיס המרה נאמר שהוא משמש קו מנחה או סרגל לאיברים האחרים.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T10. מקבילה ל- Bl-19.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

תפקודים

  • מווסתת את כיס המרה ומסלקת לחות חמה.
  • מאזנת את המחמם האמצעי.

אינדיקציות

  • דלקת בכיס המרה, אבנים בכיס המרה.
  • שלשולים, הקאות.
  • עיניים צהובות.
  • שתן כהה.
  • כאבי בטן, נפיחות של הבטן, שלשולים, קשיי עיכול.
  • חוסר בנאה מאכילה.

סינדרומים

לחות חמה בכבד וכיס המרה.