Gao Huang BL-43 Gāo Huāng 膏肓

שם

gao 膏 – משחה, רקמה שומנית, שומן, איזור מתחת ללב.

huang 肓 – ממבראנה, האזור מעל הסרעפת, איברים חיוניים.

shu 俞 – נקודת אקופונקטורה, חור.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחסת לקשר שלה לחלק הפנימי ביותר בגוף, הרקמה השומנית בין הסרעפת ללב, על פי הסינים העתיקים, מחלה המתיישבת באזור הזה היא כמעט בלתי ניתנת לרפוי. הנקודה משמשת לטיפול במצבים מאוד קשים.

השם Gāo Huāng מוזכר ב- Zuo Chuan שהיננו תולדות דברי הימים, הוא מספר שנסיך מסויים של Jin היה חולה מאוד ורופא מפורסם בא לטפל בו, הטקסט מספר על שיחה בין שני שדים בתוך הגוף של הנסיך המנסים להחליט אפו הכי טוב להתחבא על מנת שטכניקות הטיפול וצמחי המרפא של הרופא לא יוכלו להשיג אותם. הם מחליטים להתחבא באזור ה- Gāo Huāng, האזור שבין הסרעפת ללב, היכן שהצמחים והדיקור לא יוכל להשפיע עליהם. מאז איזור ה- Gao Huang נחשב האזור שכל המחלות הכרוניות שקשה לרפא משתכנות.

התאואסטים טוענים ששימוש נכון בנקודה יכול להביא לחיי נצח בגלל שהמקום הוא משכן כל הויטליות של הגוף.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T4. מקבילה ל- Bl-14.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני לכיוון עמוד השדרה 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

תפקודים

 • מזינה את הריאות, הטחול, כליות, לב וקיבה ומיטיבה עם מחלות כרוניות.
 • מזינה את היין ומנקה חום.
 • מרגיעה את ה- Shen.
 • מטפחת את ה- Yuan Qi.
 • מסלקת כיח.

הערות

 

Gāo Huāng

Gāo huāng ניתן לתרגם כאזור הויטאלי, האזור שבין הסרעפת והלב, זה האזור העמוק והבסיסי ביותר של הגוף והנקודה נחשבת נקודה מחזקת מאוד במיוחד עם מוקסה.

יש טקסטים המציינים לאחר מוקסה בנקודה צריך לעשות מוקסה ב- Cv-6 ו- Cv-4 על מנת להוביל את החום הנוצר מטה לכיוון ה- ming men.

מחמם עליון

ביחד עם Bl-13 ו- Bl-42 הנקודה יכולה לטפל בחוסר של היין של הריאות.

הנקודה יכולה להזין ולהרגיע את הלב, זיכרון חלש, אינסומניה, מניה וכ'ו.

מחמם אמצעי

הנקודה יכולה לחזק את המחמם האמצעי ולטפל בטחול וקיבה, מזון לא מעוכל בצואה ועייפות של 4 הגפים.

מחמם תחתון

הנקודה יכולה לחזק את ה- Yuan Qi והיא יכולה לטפל בכל סוגי החוסר.

כיח- מחלות כרונית

הנקודה יכולה לטפל במצבי כיח, כיח הוא מצב שנוצר הרבה פעמיים במחלות כרוניות.

אינדיקציות

 • שיעול, שעול יבש, שעול עם דם, אסטמה, שחפת.
 • הזעות לילה.
 • איבוד משקל.
 • זיכרון חלש.
 • קרי לילה, חוסר חשק מיני.
 • עצירות.
 • פלפטציות, אינסומניה, זיכרון חלש.
 • מניה, דיכאון, חרדות, חוסר שקט.
 • גפיים חלשות.
 • חוסר בנוזלים, יובש.
 • כאב בשכמות, כאב בכתף.

סינדרומים

 • חוסר ביין של הריאות.
 • חוסר ביין של הכליות.