Bl-41 ענף מחובר Fù Fēn 附分

שם

fu 附 – לחבר, מחובר.

fen 分 – לחלק, נפרד.

זוהי הנקודה השנייה של הקו השני של הערוץ, זה כאילו שענף נוסף התחבר לערוץ הראשי.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של T2. מקבילה ל- Bl-12.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר הכתף רפויה, קו שלושה הצון מקביל לגבול המדיאלי של הסקפולה.

דיקור

אלכסוני 0.5 – 0.3 צון.

אזהרה

דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumthrax.

Jimg – Luo

הצטלבות עם ה- Tai Yang של היד.

תפקודים

  • מסלקת רוח וקור.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • כאב בשכמות, כתף, גב.
  • צוואר תפוס.