Bl-39 עיקול היאנג Wěi Yang 委陽

אופי

נקודת ים תחתונה של המחמם המשולש

שם

wei 委 – עקום, קפל, לעזוב, להטיל, להפקיד בידי. לשלוח אישה 女 nu לאסוף תבואה he 禾.  המשמעות הראשונית של wei לאסוף תבואה, במובן רחב יותר כשם עצם המשמעות היא התאספות של מים בסוף של נחל. משמעות נוספת היא להתכופף (דגן בשל המתכופף עקב המשקל שלו) .

yang 陽 – המשלים של yin.

פירוש השם

שם הנקודה משקף את המיקום שלה בצד היאנגי של ה-   popliteal crease.

הנקודה נמצאת בעיקול של הרגל.

משמעות נוספת של wei זה להתכופף הנקודה נמצאת בברך היכן שהברך מתקפלת כאשר מתכופפים.

אחד מהמשמעויות של wei זה התאספות של מים בסוף של נחל, שם הנקודה מרמזת על היותה נקודות הים התחתונה של המחמם המשולש המווסתת את מעברי המים.

מיקום

בחלק הלטרלי של קפל בית הברך, מדיאלית לשריר ה- biceps femris.

עזרה במיקום הנקודה: צריך למקם את הנקודה כשהברך מכופפת מעט.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

תפקודים

  • מווסתת את התלת מחמם ומווסתת מתן שתן.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

נקודת הים התחתונה של התלת מחממם

נקודות הים התחתונות הם הנקודות הטובות ביותר לטיפול באיברי ה- Fu, זאת נקודות הים התחתונה של התלת מחמם ויש לה אינדיקציה ספציפית לטיפול בהפרעות של שלפוחית השתן. הציר השמימי מדגיש את הקרבה הקרובה שבין התלת מחמם לשלפוחית השתן והכליות ומציין את הקשר הקרוב שבין Bl-39 ושלפוחית השתן.

הצטברות של נוזלים במחמם התחתון

התלת מחמם שולט על ניקוז הנוזלים מהמחם התחתון לכן הנקודה היא חשובה לטיפול בכל המצבים של הצטברות של נוזלים במחמם התחתון, היא יכולה לעודד מתן שתן על מנת לנקז את הנוזלים המיותרים החוצה.

נפיחות וכאב של האקסילה

אינדיקציה קלאסית של הנקודה היא למצב של לנפיחות וכאב באזור האקסילה, ניתן להסביר את זה עי" המסלול של ערוץ ה- T.m.m  של ה- Tai Yang של הרגל העובר דרך האקסילה או בעזרת הפיסיולוגיה של ערוץ ה-  Shao Yang של היד הקשור עם התלת מחמם האחראי על מעברי המים.

אינדיקציות

  • חסימה במתן שתן, בריחת שתן, דלקת בדרכי השתן.
  • נפריטיס.
  • בצקות.
  • עצירות, טחורים.
  • כאבי ברכיים, כאב גב תחתון המקרין לבטן, כאב של הגפיים התחתונות, הרדמות של הגפיים התחתונות.
  • כאב באקסילה.

סינדרומים

לחות חמה בשלפוחית שתן.