Bl-37 שער השפע Yīn Mén 殷門

שם

yin 殷 – שפע, גדול, הרבה, מרכז.

men 門 – שער.

שם הנקודה משקף את היכולת שלה להזין בצ'י ודם את השרירים שבאזור הנקודה.

שם הנקודה משקף את היכולת שלה לפתוח זרימה של צי' ודם לרגליים.

מיקום

בחלק האחורי של הירך, על הקו המחבר בין Bl-36 ל- Bl-40, בשקע בין השרירים, 6 צון דיסטלית ל- Bl-36, 8 צון פרוקסימלית ל- Bl-40.

עזרה במיקום הנקודה

מצאו את נקודת האמצע בין Bl-36 לבין Bl-37, Bl-40 נמצאת 1 צון מעל נקודת האמצע.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

תפקודים

  • מחזקת את עמוד השדרה המותני.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • כאב גב תחתון המקרין לאורך הערוץ.
  • שיתוק של הרגל.
  • פריצת דיסק.