Bl-35 מפגש היאנג Yáng Huì 陽會

שם

hui 會 – מפגש, להתאסף, להתאחד, אפשרי, יכול. המילים שאנשים אומרים בדלת כאשר הם נפגשים.

yang 陽– המשלים של יין.

שם הנקודה משקף את המיקום של הנקודה ליד Gv-1 היכן שהיאנג מתאסף בבסיס עמוד השדרה. ערוץ ה- Tai Yang של הרגל וערוץ ה- Du Mai נפגשים ב- Bl-35 מפגש היאנג ונפגשים שוב ב- Gv-20  מאה המפגשים.

Cv-1 (מפגש היין) הינה המשלימה של הנקודה.

שם הנקודה מרמזת על היכולת שלה להרים יאנג במיוחד במקרים של צניחות.

מיקום

0.5 צון לטראלית לקו האמצע (Gv), בגובה קצה התחתון של עצם הזנב.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

אזהרה

אסורה לדיקור בהריון.

Jing – Lou

נקודת מפגש עם ה- Du Mai.

תפקודים

  • מנקה לחות חמה ומווסתת את המחמם התחתון.
  • מיטיבה עם פי הטבעת ועצם הזנב ומטפלת בטחורים.

אינדיקציות

  • טחורים, פיסורה, צניחה של פי הטבעת.
  • הפרשות וגינאליות.
  • שלשולים.
  • כאבים בעצם הזנב, כאב גב תחתון.