Bl-34 חור התחתון Xià jiào 下窌

שם

xia 下 – תחתון, מתחת.

jiao 窌 – חור, מרתף.

הנקודה התחתונה מבין 8 החורים בסקרום.

מיקום

ב- sacral foramen הרביעי. מקבילה ל-    Bl-34.

עזרה במיקום הנקודה

איך למקם את ה- sacral foramen ראה אנטומיה טופוגרפית.

דיקור

אנכי 2 – 0.5 צון, לדקור לתוך השקע (לפעמים דקירה לתוך השקע מצריכה כוון  המחט אינפריורית ומעט מדיאלית).

אזהרה

אסורה לדיקור בהריון.

Jing – Luo

הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

 • מווסתת את המחמם התחתון ומיטיבה עם מתן שתן והפרשת צואה.
 • מווסתת את המחזור ומפסיקה לוקוריאה.
 • מחזקת את האזור הלומברי והרגליים.

הערות

מבין 4 הנקודות  היא הטובה ביותר לעודד הפרשה של צואה, ויסות המחזור והפסקה של לוקוריאה.

אינדיקציות

 • הפרשות וגינאליות.
 • צניחת רחם, כאב בשחלות, דלקת בשחלות..
 • מחזור לא סדיר, דיסמנוראיה.
 • חוסר פוריות, אימפוטנציה, פליטת זרע.
 • דלקת בפרוסטאטה.
 • כאב גב תחתון, שיתוק של הגפיים התחתונות, סייטיקה..
 • עצירות.
 • טחורים, פיסורה.