Bl-33 החור האמצעי Zhōng Jiào 中窌

שם

Zhong 中 – מרכזי, אמצע.

jiao 窌 – חור, מרתף.

הנקודה השלישית מבין 8 החורים בסקרום.

מיקום

ב- sacral foramen השלישי. מקבילה ל-   Bl-29.

עזרה במיקום הנקודה

איך למקם את ה- sacral foramen ראה אנטומיה טופוגרפית.

דיקור

אנכי 2 – 0.5 צון, לדקור לתוך השקע (לפעמים דקירה לתוך השקע מצריכה כוון המחט אינפריורית ומעט מדיאלית).

אזהרה

אסורה לדיקור בהריון.

Jing – Luo

הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

 • מווסתת את המחמם התחתון ומיטיבה עם מתן שתן והפרשת צואה.
 • מווסתת את המחזור ומפסיקה לוקוריאה.
 • מחזקת את האזור הלומברי והרגליים.

הערות

ויסות המחמם התחתון

מבין 4 הנקודות  הנמצאות בחורים של הסאקרום  Bl-32 ו- Bl-33 הינם  הטובות ביותר לויסות המחמם התחתון ולהטיב עם מתן שתן.

אינדיקציות

 • הפרשות וגינאליות.
 • צניחת רחם, כאב בשחלות, דלקת בשחלות..
 • מחזור לא סדיר, דיסמנוראיה.
 • חוסר פוריות, אימפוטנציה, פליטת זרע.
 • דלקת בפרוסטאטה.
 • כאב גב תחתון, שיתוק של הגפיים התחתונות, סייטיקה..
 • עצירות.
 • טחורים, פיסורה.