Bl-31 החור העליון Shàng Jiào 上窌

שם

shang 上 – עליון, לעלות.

jiao 窌 – חור, מרתף.

הנקודה העליונה מבין 8 החורים בסקרום.

מיקום

ב- sacral foramen הראשון. מקבילה ל-   Bl-27.

עזרה במיקום הנקודה

איך למקם את ה- sacral foramen ראה אנטומיה טופוגרפית.

דיקור

אנכי 2 – 0.5 צון, יש לדקור לתוך השקע (לפעמים דקירה לתוך השקע מצריכה כוון  המחט אינפריורית ומעט מדיאלית).

אזהרות

קיימים מקורות עתיקים האוסרים מוקסה בנקודה. אסורה לדיקור בהריון.

Jing  –  Lou

הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

 • מווסתת את המחמם התחתון ומיטיבה עם מתן שתן והפרשת הצואה.
 • מווסתת את המחזור ומפסיקה לוקוריאה.
 • מחזקת את האזור הלומברי והרגליים.

אינדיקציות

 • הפרשות וגינאליות.
 • צניחת רחם, כאב בשחלות, דלקת בשחלות.
 • מחזור לא סדיר, דיסמנוראיה.
 • חוסר פוריות, אימפוטנציה, פליטת זרע.
 • דלקת בפרוסטאטה.
 • כאב גב תחתון, שיתוק של הגפיים התחתונות, סייטיקה..
 • עצירות.
 • טחורים, פיסורה.