Bl-3 מעלה הגבות Méi Chōng 眉沖

שם

mei 眉 –  גבה.

chong 沖 – למזוג, שטיפה, לשנות, לעלות.

שם הנקודה משקפת את המיקום מעל הגבה.

מיקום

בדיוק מעל Bl-2, 0.5 צון סופריורית לקו השיער הקדמי, בגובה של Gv-24.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין קו השיער הקידמי לאחורי הינו 12 צון. אם קו השיער הקידמי לא ברור המרחק בין ה- glabella לקו השיער האחורי הוא 15 צון. אם קו השיער האחורי לא ברור הוא נמצא 1 צון אינפריורית ל- Gv-16. המרחק מקו השיער הקידמי ל- glabella  הינו 3 צון.

דיקור

אלכסוני 0.5 – 0.3 צון.

אזהרה

אסורה במוקסה.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומנקה חום.
  • מנקה את הראש.
  • מיטיבה עם העיניים והאף.
  • מרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • כאב ראש, כאב ראש בורטקס.
  • ירידת ראיה.
  • סחרחורת.
  • גודש באף, פצעים באף.
  • כבדות של הראש.