Bl-28 ה- Shu של שלפוחית השתן Páng Guāng Shu 膀胱俞

אופי

 נקודת Shu אחורית של שלפוחית השתן.

שם

pang 膀 – להתנפח, זרוע עליונה, כנף, שלפוחית.

guang 胱 – שלפוחית השתן.

shu 俞 – נקודת אקופונקטורה, חור.

שם הנקודה משקפת את הקשר שלה לשלפוחית שתן.

מיקום

1.5 צון לטראלית לקו האמצע, בגובה של ה- sacral foramen השני (S2). בגברים הנקודה היא אנפריורית ל- posterior superior iliac spine, ובנשים הנקודה נמצאת מדיאלית – posterior superior iliac spine.

עזרה במיקום הנקודה

איך למקם את ה- sacral foramen ראה אנטומיה טופוגרפית.

ככל שהקו המדיאלי של הערוץ יורד לכיוון הסאקרום הוא מתקרב לקו האמצע (Gv), לכן המרחק הייה קטן יחסית מי 1.5 צון.

דיקור

אנכי 1.5- 1 צון.

תפקודים

  • מווסתת את שלפוחית השתן.
  • מנקה לחות חמה מהמחמם התחתון.
  • מסלקת סטגנציה ומסלקת גושים.
  • מיטיבה עם האזור הלומברי והרגליים.

הערות

זאת נקודות ה- Shu האחורית של הריאות וכמו כל נקודות ה- Shu האחוריות של איברי ה- Zang Fu ובמיוחד ה- Zang יש לנקודה יכולת לווסת ולחזק את האבר התואם.

אינדיקציות

  • דלקת בשלפוחית השתן, דם בשתן, אבנים בכליות.
  • דלקת בפרוסטאטה, פליטת זרע.
  • נפיחות של איברי המין.
  • שלשולים, עצירות.
  • כאב גב תחתון, סייטיקה, כאב בסקרו איליק.

סינדרומים

לחות חמה בשלפוחית השתן.