Bl-26 ה- Shu של מעבר המקור Guān Yuán Shu 關元俞

שם

guan 關 – מעבר, שער, ציר.

yuan 元 – מקור, ראשוני, יסודי, בסיסי גורל.

shu 俞– נקודת אקופונקטורה, חור.

פירוש השם

  • שם הנקודה משקף את הקשר שלה ל-  Cv-4  (ציר ה- yuan), ואת היכולת שלה לעורר את ה- yuan.
  • הסימן yuan guan על פי המסורת הדיאואיסטית מסמל את המעבר המסתורי בין להיות ולא להיות, בין צורה ללא צורה. ה- yuan הוא הנותן צורה לגוף.

מיקום

1.5 צון לטראלית לגבול התחתון של ה- spinous process של L5.

עזרה במיקום של הנקודה

מקמו את הנקודה בנקודה הגבוהה של שריר ה- paraspinal, המרחק בין החלק הרחב ביותר של הגבול המדיאלי של הסקאפולה לקו האמצע הינו 3 צון.

דיקור

אנכי 1.5- 1 צון.

תפקודים

  • מחזקת את האזור הלומברי.
  • מווסתת את המחמם התחתון.

אינדיקציות

  • דיזינטריה, צואה עם דם, עצירות.
  • טחורים.
  • כאב בבטן התחתונה.
  • דלקת בפרטניאום.
  • כאב גב תחתון, כאב בסקרו איליאק, סייטיקה.
  • דחיפות במתן שתן, דם בשתן, קשיים במתן שתן.