St-17 מרכז החזה Rǔ zhōng 乳中

שם

ru 乳 – חזה.

zhong 中 – מרכז.

פירוש השם

השם בא ממיקום הנקודה באמצע החזה.

מיקום

בבית החזה ברווח הבין צלעי הרביעי, מרכז הפטמה.

 

דיקור

אסורה לדיקור ומוקסה.