St-12 קערה שבורה Quē pén 缺盆

שם

que 缺 – לא מושלם, פגום.

pen 盆 – קערה.

פירוש השם

ה- Clavicle מזכירה שפה של קערה שנשברה, St-12 ממוקמת מעל ה- Clavicle.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לשפעל תיקון, להביא חלקים שבורים בחיינו חזרה להרמוניה שלמה. לתקן את הכלי הקדוש שלנו.

מיקום

באזור הסופרקלוויקולרי, פוסטריורית לגבול הסופריורי של הקלוויקולה, בנקודת האמצע 4 צון ליטראלית לקו האמצע.

 

דיקור

אנכי 0.5 – 0.3 צון לאורך הגבול הפוסטיורי של הקלוויקולה.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בריאות או ב- subclavian vessels.

הנקודה אסורה בהריון.

רשת Jing – Lou

 • נקודת מפגש עם שלושת מרידיאני היאנג של היד.
 • נקודה על ה- Yin Qiao Mai.
 • הצטלבות עם ה- T.m.m. של ה- Tai Yin של היד.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל והיד.

תפקודים

 • מורידה את הצ'י של הריאות ומנקה חום מהחזה.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

זאת נקודת מפגש עם כל מרידיאני היאנג חוץ מערוץ ה- Tai Yang של הרגל.

צ'י מורד

התפקיד העיקרי שלה הוא להוריד צ'י מורד במיוחד של הקיבה והריאות.

בגלל היכולת של הנקודה להוריד צ'י מטה יש לה יכולת להרגיע את הרוח (Mind), ומשתמשים בנקודה לחרדה, עצבנות ואינסומיה על רקע הפרעות של הקיבה.

כאב

הנקודה מטפלת בכאב ב-  fossa supraclavicular, כאב בכתף המקרין לצוואר, כאב וחוסר תחושה של הגפה העליונה.

הערות

על פי פרק 61 של ה- Su wen הנקודה היא אחת מ 8 הנקודות לניקוי חום מהחזה (St-12, Bl-12,  Bl-11, Lu-1).

אינדיקציות

 • שיעול, קוצר נשימה.
 • כאב גרון.
 • הקאות.
 • זיעה מרובה או חוסר הזעה.
 • כאב ב- supraclavicular fossa, כאב בכתף המקרין לצוואר, חוסר יכולת להרים את הזרוע.

סינדרומים

 • צ'י מורד של הקיבה והריאות.
 • חום בריאות.