ערוץ ה- Shao Yin של הרגל

נקודות של ערוץ ה- Shao Yin של הרגל

Ki-1

Ki-2

Ki-3

Ki-4

Ki-5

Ki-6

Ki-7

Ki-8

Ki-9

Ki-10

Ki-11

Ki-12

Ki-13

Ki-14

Ki-15

Ki-16

Ki-17

Ki-18

Ki-19

Ki-20

Ki-21

Ki-22

Ki-23

Ki-24

Ki-25

Ki-26

Ki-27